Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.01.2012 19:00:04

Chovatelská stanice " Z Pavlováku "

Zkoušky ohařů

Zkoušky ohařů

1.Účel zkoušek...................................................................................................................................

Zákon o myslivosti a předpisy ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelné psy.
Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti,které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti.
Těmito činostmi se rozumí vyhledávání,dohledání a přinesení usmrcené,postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,nebo vyhledání a dosledování usmrcené,postřelené nebo jiným způsobemzraněnou spákatou zvěř.


2.Účast na zkouškách..........................................................................................................................

Zkoušek se mohou zůčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I.,kteří jsou zapsáni v plemených knihách ČR a po dosažení věku minimálně 10 měsíců.
Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let.
Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát.
Držitel loveckého lístku střílí zvěř před psem zpravidla sám.Vůdci psa,který lovecký lístek nemá přidělí rozhodčí náhradního střelce.


3.Přehlídka psů....................................................................................................................................

Před zahájením zkoušek nastoupí všichni přihlášení psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku.Při přehlídce musí vůdce psa předložit průkaz původu psa a platný veterinární atest.

4.Trestání psa.....................................................................................................................................

Vůdce vede psa na zkouškách na hladkém pracovním obojku a nesmí psa trestat po celou dobu zkoušek.Ostnatý obojek je zakázán.

5.Známkování a výsledná klasifikace.....................................................................................................

Známky za výkon z jednotlivých předmětů:

4 - výborně  
3 - velmi dobře  
2 - dobře  
1 - dostatečně  
0 - nedostatečně  

Obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem,kterým se udělená známka násobí.Sečtením bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů.Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným,mladší před starším.

Dokladem o ocenění pro vůdce psa jsou:

a) soudcovská tabulka  
b) potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu  
c) diplom  
d) zápis v průkazu původu  

6.Všeobecně.......................................................................................................................................

Pro zísání osvědčení o lovecké upotřebitelnosti je nezbytné,aby pes zkoušky lovecké upotřebitelnosti složil jako celek.
Vůdce psa musí být myslivecky ustrojen,musí mít sebou lovecký lístek,průkaz původu psa,vodítko,atd.

7.Typy zkoušek ohařů..........................................................................................................................

Zkoušky vloh - ZV

Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska,neboť pes na nich nejlépe prokáže vrozené vlastnosti,které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku.Jsou důležité také z hlediska dědičnosti.Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů.

Podzimní zkoušky - PZ

Podzimní zkoušky jsou zkouškami,jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

Lesní zkoušky - LZ

Absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledání a dosledu zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách,kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.

Speciální zkoušky z vodní práce - VP

Zkoušky jsou vhodné pro psy z oblasti s vodními plochami.Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň upotřebitelnosti v těchto ,pro psa náročných podmínkách.

Všestranné zkoušky - VZ

Ohaři na těchto zkouškách dokazují ,že jsou skupinou psů,použitelných pro jakoukoli práci na povrchu.Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ a nebo LZ.VZ se zásadně konají, jako dvoudenní zkoušky.

Memoriál Richarda Knolla - MRK

MRK je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul "Všestranný vítěz".Na MRK se psi klafifikují na základě výsledků z VZ.

Memoriál Karla Podhajského - MKP

MKP je vrcholná mezináodní soutěž ohařů v ČR MKP se zúčastní 20 psů(10 psů z ČR a 10 Psů ze zahraničí).Z ČR se psi kvalifikují z MRK.

čerpáno ze Zkušebních řádů - Pes a lov s platností od 1.6.2006

TOPlist